Nina Udnes Tronstad

Styremedlem

Født i 1959. Styremedlem i GIEK siden august 2015. Nina Udnes Tronstad er sivilingeniør i industriell kjemi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Hun jobber som Senior Vice President for Procurement and Subcontracting i Kværner, og har tidligere vært konserndirektør i Kværner, administrerende direktør og president i Kværner Verdal, konserndirektør i Statoil og har hatt flere lederstillinger på operasjonell og teknisk side i Statoil. Hun er styremedlem i Trelleborg AB, Peab AB, Nordox og varamedlem til styret ved NTNU.