Morten Calfeldt

1
Morten Calfeldt
Observatør i styret

Født i 1961. Observatør i styret siden januar 2016. Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ linje. Senior kundeansvarlig i GIEK siden februar 2014. Har tidligere erfaring fra sjøforsikring og kundeansvar innenfor shipping/offshore i bank. Arbeidet i Deutsche Bank før oppstarten i GIEK.