John G. Bernander

Styremedlem

Født i1957. Styremedlem i GIEK siden august 2013. Jurist fra Universitetet i Oslo. Styremedlem og rådgiver i Viking Heat Engines. Tidligere administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2009–2012, kringkastingssjef i NRK 2001–2007 og administrerende direktør i sjøforsikringsselskapet Gard 1993-2001.