Jo Stokke

Ansattrepresentant i styret

Født i 1953. Ansattrepresentant i styret siden januar 2016. Jurist fra Universitetet i Oslo. Advokat i Juridisk avdeling i GIEK siden januar 2015. Har tidligere vært advokat i Christiania Bank og Kreditkasse/Nordea og partner i Advokatfirmaet Schjødt.