Avdeling

Ledelsen

Administrerende direktør
Avdelingsdirektør Energi og Industri
Avdelingsdirektør Juridisk og forretningsstøtte
Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter
Avdelingsdirektør Offshore
Avdelingsdirektør Strategisk stab

Kredittsjef

Kredittsjef

Offshore

Avdelingsdirektør Offshore
Kundeansvarlig
Kundeansvarlig
Kundeansvarlig
Kundeansvarlig
Senior kundeansvarlig
Senior kundeansvarlig / Teamleder
Senior kundeansvarlig / Teamleder

Shipping, verft og offshoreprosjekter

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter
Senior kundeansvarlig / Teamleder
Senior kundeansvarlig / Teamleder
Senior kundeansvarlig
Kundeansvarlig
Kundeansvarlig
Senior kundeansvarlig
Kundeansvarlig

Energi og industri

Avdelingsdirektør Energi og Industri

Miljøteknologi

Kunde- og markedsansvarlig
Kunde- og administrativt ansvarlig
Senior kundeansvarlig / Teamleder Miljøteknologi
Kundeansvarlig
Kundeansvarlig

Industri

Kundeansvarlig
Kunde- og markedsansvarlig
Kunde- og administrativt ansvarlig
Kunde- og markedsansvarlig
Senior kundeansvarlig / Teamleder Industri
Kunde- og markedsansvarlig

Juridisk og forretningsstøtte

Avdelingsdirektør Juridisk og forretningsstøtte

Juridisk seksjon

Juridisk direktør
Advokat
Advokat
Advokat / Teamleder fastlandsindustri og energi
Advokat / Teamleder Restrukturering og mislighold
Seniorrådgiver bærekraft
Advokat
Seniorrådgiver juridisk seksjon
Seniorrådgiver bærekraft / Teamleder bærekraft
Seniorrådgiver juridisk seksjon / Teamleder shipping og offshore
Advokat
Advokat
Advokat
Advokat
Seniorrådgiver bærekraft
Advokat

Kredittseksjonen

Seksjonssjef Kreditt
Seniorrådgiver
Kredittanalytiker
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver

Analyseseksjonen

Seksjonssjef Analyse
Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Senior markedsanalytiker
Sjefsøkonom
Seniorrådgiver
Selskapsanalytiker
Senior kredittanalytiker
Seniorrådgiver, landanalyse

Økonomi

Økonomisjef
Cash Management Officer
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Regnskapssjef

IKT og dokumentforvaltning

Seksjonsleder, IT-sjef
Seniorrådgiver, IT
Leder Dokumentforvaltning
Globus fagkonsulent
Rådgiver
Seniorrådgiver, IT
IT-lærling
IT-lærling
Seniorrådgiver, IT
Rådgiver, Dokumentforvaltning
Forretningsarkitekt

Strategisk stab

Avdelingsdirektør Strategisk stab

Anskaffelser

Seniorrådgiver, offentlige anskaffelser

HR og service

HR-sjef
Seniorrådgiver HR
Seniorrådgiver HR
Rådgiver, service
Førstesekretær
Resepsjonssekretær

Internasjonale relasjoner

Sekssjonssjef Internasjonale Relasjoner
Seniorrådgiver internasjonale relasjoner
Seniorrådgiver

Kommunikasjon og departementskontakt

Kommunikasjonssjef
Markeds- og kommunikasjonsrådgiver
Senior kommunikasjonsrådgiver
Seniorrådgiver, departementskontakt
Seniorrådgiver departementskontakt (vikar)

Virksomhetsstyring

Ansvarlig virksomhetsstyring
Seniorrådgiver virksomhetsstyring