Vi stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport.

1