Felles finansieringsløsning med GIEK og Eksportkreditt Norge AS. Inntil 85 prosent av kontrakten kan lånefinansieres. GIEK kan garantere for inntil 90 prosent av lånet. Nedbetaling over 2 år.

Les mer hos Eksportkreditt Norge