Lån med garanti til kjøper av norsk eksport inntil 100 millioner NOK

Felles finansieringsløsning med GIEK og Eksportkreditt Norge AS. Inntil 85 prosent av kontrakten kan lånefinansieres. GIEK kan garantere for inntil 90 prosent av lånet. Nedbetaling over 2 år.

Les mer hos Eksportkreditt Norge