1

Kortsiktig kredittforsikring

Kredittforsikring brukes ved kredittsalg og sørger for at en eksportør får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis den internasjonale kunden går konkurs eller ikke vil betale. Ved at GIEK midlertidig reforsikrer kredittforsikringsselskapene i Norge opprettholdes forsikringskapasitet ut 2020. Avtalen er forlenget til 30.06.21.

Kredittforsikring er viktig for en rekke næringer som selger med korte kredittider. Innen sjømatnæringen forsikres nærmest all eksport. Andre store næringer som i stor grad benytter kredittforsikring er eksportører av metaller, mineraler, tømmer, byggevarer, papir, fiskefor, sportsutstyr, møbler og transporttjenester. 

Norske bedrifter kontakter kredittforsikringsselskaper for avtale

Salg til utlandet på kreditt blir som hovedregel forsikret av privare forsikringsselskaper (se liste i grønn boks nedenfor).

Som følge av koronaepidemien har Norge og andre europeiske land innført en midlertidig, statlig ordning for å hjelpe de private forsikringsselskapene med å opprettholde sitt tilbud til eksportørene. Dette kalles reforsikring – staten gir altså forsikring til selskapene slik at de kan gi forsikring videre til eksportørene.  

For eksportørene betyr dette «business as usual» - de skal fortsette å henvende seg til sine private forsikringsselskaper når de trenger kredittforsikring. GIEK utsteder normalt ikke en statlig kredittforsikring direkte til bedriften. 

For at forsikringen skal falle inn under den statlige ordningen, må også eksportøren ta en andel av risikoen på sin kjøper (minimum 10%).

Er bedriften din registrert i Norge, eller er et datterselskap av en bedrift som er registrert i Norge, kan du henvende deg til et av fire kredittforsikringsselskaper: 

Atradius
Coface GK forsikring AS 

Coface 
Euler Hermes

Slik fungerer den midlertidige ordningen

Gjennom at GIEK avlaster kredittforsikringsselskapene i Norge med inntil 20 mrd. kroner, er de fire ovennevnte selskapene villige til å opprettholde sin normale forsikringskapasitet ut  2020. Kredittgrenser kan som hovedregel ikke trekkes og kredittgrenser som ble trukket i løpet av våren som følge av Korona-krisen må gjenopprettes, hvis det ikke er stor risiko for insolvens.

Kredittforsikringsselskapene må betale 65% av sine premieinntekter til GIEK. Resten går til å dekke deres administrasjon av forsikringen og egen risiko under ordningen. Kredittforsikrernes risiko består i at de må betale 10% av alle tap inntil de når en samlet grense på 1,8 mrd. kroner. Deretter dekker GIEK 100% av tapene inntil den øvre grensen på 20 mrd. kroner nås. Hvis det mot formodning, skulle komme enda høyere tap på ordningen, er det kredittforsikrerne som dekker dette.

 

 

 

Kontakt