1

Kortsiktig kredittforsikring

Kredittforsikring brukes ved kredittsalg og sørger for at en eksportør får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis den internasjonale kunden går konkurs eller ikke vil betale. Ved at GIEK reforsikrer kredittforsikringsselskapene i Norge opprettholdes forsikringskapasitet ut 2020.

Kredittforsikring er viktig for en rekke næringer som selger med korte kredittider. Innen sjømatnæringen forsikres nærmest all eksport. Andre store næringer som i stor grad benytter kredittforsikring er innenfor metall, mineraler, skogbruk, byggevarer, papir, fiskefor, sportsutstyr, møbler og transport. 

Norske bedrifter kontakter kredittforsikringsselskaper for avtale

GIEK utsteder ikke kredittforsikring direkte til bedriften, men sikrer betaling ved å reforsikre kredittforsikringsselskapet som bedriften benytter. For at forsikringen skal falle inn under den statlige ordningen, må også forsikringstager ta en andel av risikoen på sin kjøper (minimum 10%).

Er bedriften din registrert i Norge, eller er et datterselskap av en bedrift som er registrert i Norge, kan du henvende deg til et av tre kredittforsikringsselskaper: 

Atradius
Coface GK forsikring AS 
Euler Hermes

Slik fungerer ordningen

Gjennom at GIEK avlaster kredittforsikringsselskapene i Norge med inntil 20 mrd. kroner, er de fire ovennevnte selskapene villige til å opprettholde sin normale forsikringskapasitet ut  2020. Kredittgrenser kan som hovedregel ikke trekkes og kredittgrenser som ble trukket i løpet av våren som følge av Korona-krisen må gjenopprettes, hvis det ikke er stor risiko for insolvens.

Kredittforsikrerne må betale 65% av sine premieinntekter til GIEK. Resten går til å dekke kredittforsikrernes administrasjon av forsikringen og egen risiko under ordningen og administrasjon. Kredittforsikrernes risiko består i at de må betale 10% av alle tap inntil de når en samlet grense på 1,8 mrd. kroner. Deretter dekker GIEK 100% av tapene inntil den øvre grensen på 20 mrd. kroner nås. Hvis det mot formodning, skulle komme enda høyere tap på ordningen, er det kredittforsikrerne som dekker dette.

Offentliggjøring av bruk av ordningen

GIEK vil legge ut månedlige aggregerte oversikter over bruk av ordningen. Første rapport vil legges ut i august. 

 

 

Kontakt