Hvordan kan jeg hente ut data fra innsynssiden?

Du kan hente ut fulle datasett fra hver modell ved å høyreklikke på modellens overkant, du får da valget mellom å eksportere innholdet i excel eller pdf-format.