Nettleseren din støtter ikke frames.

Innsyn i lånegarantiordningen

Innsynssiden for lånegarantiordningen oppdateres ukentlig. Tallene er basert på innmeldte lån/kreditter fra finansforetakene. Skroll inni visningsvinduet for å se alle modeller.

Finansdepartementet offentliggjorde 12. mai 2020 at lånetagerne under lånegarantiordningen skal offentliggjøres. Se brev fra Finansdepartementet.

GIEK er som statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet, i utgangspunktet omfattet av både offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen i offentleglova § 3 er at saksdokumenter mv. er åpne for innsyn, med mindre annet er
bestemt i lov eller forskrift. Forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h unntar «dokument i sak om utferding av garantiar» hos GIEK fra lovens virkeområde. Departementet har vurdert at dette unntaket i offentleglova, som normalt pålegger GIEK å innhente samtykke til offentliggjøring fra bedrifter, ikke kommer til anvendelse under lånegarantiordningen.

Hentet fra begrunnelsen: "GIEK utsteder ikke garantier i denne ordningen, men har i oppgave bl.a. å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før utbetaling av garantibeløp. Unntaket i forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h kommer derfor etter departementets vurdering ikke til anvendelse når GIEK utfører oppgaver som nevnt i forskriften om garantiordningen."

Du kan hente ut fulle datasett fra hver modell ved å høyreklikke på modellens overkant, du får da valget mellom å eksportere innholdet i excel eller pdf-format.

Det er ikke nødvendig å slette eller velge på nytt. På linjen øverst i modellen kan du endre valget ved å klikke på det. Da kan endre valget ditt fra en nedtrekksmeny.

Noen ganger kan du ha gjort valg ved å klikke på elementer i rapporten. Se på linjen øverst, om det er noen valg der, og slett eventuelt disse.

Det er en ferdig definert figur for næringsgrupper. Klikk på denne og velg deg den eller de næringsgruppene du ønsker å se nærmere på. Når du har valgt en næringsgruppe vil dataene i rapporten reflektere ditt valg. Slett valget ditt igjen på linjen øverst i rapporten.

Det er en ferdig definert figur i rapporten som allerede har geografisk fordeling. Klikk på figuren, og velg det eller de fylkene du ønsker. Du kan velge flere fylker. Dataene i rapporten oppdateres etter dette med dine valg. Du kan velge fylker i tabellen også.

Det letteste er å bruke søkeknappen, som ser ut som et forstørrelsesglass, øverst til venstre. Da kan du skrive inn navnet på den bedriften du vil sjekke, og velge en eller flere bedrifter. Når disse er valgt vil rapporten oppdateres med tall for de valgene du har gjort.

Du kan også søke i tabellen nederst i rapportvisningsfeltet.

Noen låntakere er skjulte fordi lån/kreditt er innvilget av banken, men lånekunden har ikke akseptert tilbudet. Når lånekunden har akseptert tilbudet og lånet er utbetalt vil det vises i oversikten.

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

GIEK administrerer ordningen for Staten, og er ansvarlig for å motta bankenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. Ordningens totale ramme er på 50 milliarder kroner. For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Se Forskrift om endring i forskrift per 16. september 2020: om lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3, 4, 5 og 10.

Les mer:

•    Finans Norges informasjonsside om ordningen
•    GIEKs brev til bankene 3. april 2020
•    St.prop og forskrift