Garantier

GIEK reduserer risikoen i en eksporttransaksjon for eksportør, kjøper eller banken. Med lavere risiko kan partene lettere inngå kontrakten. Dette styrker konkurransekraften til norsk eksport.

Nedenfor finner du en oversikt over garantier som stilles overfor eksportøren, kjøperen og/eller deres banker. Dersom du trenger hjelp til å konkretisere ditt behov, prøv vår tjenestevelger

Søknadsprosessen gir en firetrinns forklaring til våre krav og hvordan søknaden om garanti behandles og følges opp.

Internasjonaliseringsgaranti

GIEK kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

Långivergaranti

GIEKs garanti sikrer din kjøpers finansiering og styrker din konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Bondgaranti

Bondgaranti sikrer den utenlandske kjøperen mot tap dersom den norske eksportøren ikke overholder sitt tilbud, forskuddsbetalingen er tapt eller eksportøren ikke gjennomfører leveransen. Å stille slike garantier er ofte nødvendig for at eksportkontrakten kan inngås. GIEK kan også sikre eksportøren mot uberettiget trekk på stilte bondgarantier.

Skipsgaranti innenlands

Gjennom skipsgarantiordningen for finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, tar GIEK risikoavlastning for banker og andre långivere. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån

Byggelånsgaranti

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs tar GIEK risikoavlastning for banker og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får byggelån.

Produksjonslånsgaranti

Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter.

Kontraktsgaranti

Garantien sikrer at eksportøren ikke lider tap i produksjonsperioden som følge av at utenlandsk kjøper ikke kan betale, f.eks. fordi kjøperen går konkurs før levering.

Investeringsgaranti

Garantien fremmer norske investeringer i land med høy politisk risiko. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.

Rembursgaranti

Sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Avlaster banken og indirekte eksportøren.

Kraftgaranti

Dette er en egen, innenlandsk garantiordning som ikke er knyttet til eksport. Kraftgarantien gjelder for betaling i forbindelse med større kontrakter for kjøp eller salg av kraft i Norge.

Anbudsgaranti

Garantien refunderer norske selskapers utlegg ved deltagelse i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss på epost garanti@giek.no eller telefon 22 87 62 00 .

 

Kontaktpersoner

1

Dag Tørvold

Kunde- og markedsansvarlig
1

Atle Bjørkheim

Kunde- og markedsansvarlig