Kraftgarantier gir forutsigbar tilgang til kraft

Gjennom å utstede kraftgarantier kan GIEK være med å dele risiko knyttet til langsiktige kraftavtaler. Formålet er å gjøre det lettere for industrien å inngå nye kraftavtaler med lang varighet.

1