Investere hjemme for å vokse ute?

Vi kan garantere for lån til investeringer i anleggsmidler i Norge, så lenge det fører til eksportrelatert omsetning.

1