GIEK og Eksportkreditt sammenslås 1. juli 2021

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) blir en tilgjengelig og effektiv støttespiller for næringslivet

1