GIEK kan finansiere havvind-prosjekter også i Norge

Havvind blir en viktig del av det grønne skiftet, og GIEK har allerede bidratt til store eksportkontrakter for norske leverandører. Nå kan vi også finansiere havvindprosjekter på norsk sokkel.

1