GIEK kan finansiere flytende havvind-prosjekter også i Norge

Havvind blir en viktig del av det grønne skiftet, og GIEK har allerede bidratt til store eksportkontrakter for norske leverandører. Nå kan vi også finansiere flytende havvindprosjekter på norsk sokkel.

1