Garantier for små og mellomstore bedrifter

GIEK er til for store og små bedrifter fra hele landet. Enten de selv eksporterer eller leverer til eksporterende bedrifter.

1