Fra hele Norge til hele verden

GIEK bidrar til finansieringen ved å garantere eksportører, kjøpere og banker mot økonomisk og politisk risiko ved eksport. Med garantier fra GIEK får du støtte fra den norske stat, og det gjør en forskjell ute i verden. I tillegg til eksportgarantier tilbyr GIEK garantier til kraftavtaler i Norge og bygging av skip og installasjoner til havs ved norske verft.