(AVLYST) Eksportkonferansen 26. mars 2020: Hvordan kan Norge bli en supermakt på grønn teknologi?

Temaet i år er grønn omstilling og hvordan Norge kan bygge fremtidens store eksportnæringer. Hvilke muligheter gir nye grønne teknologier, forretningsmodeller og bransjer? Hvordan kan bedriftene, kapitalen og staten samarbeide for å lykkes med dette?

1