Nyheter

1
Publisert:

GIEK kan nå tilby kortsiktig eksportkredittforsikring

Regjeringen har besluttet at GIEK ut 2020 kan tilby kortsiktig eksportkredittforsikring og reforsikring til flere land. Tilbud om kortsiktig kredittforsikring er særlig viktig for sjømateksportørene.

1
Publisert:

Lånegarantiordning på 50 mrd. kroner for norske bedrifter - åpnet også for store virksomheter

Ordningen som først var ment å gjelde for små og mellomstore bedrifter er utvidet per 2. april, til å gjelder også store virksomheter. Bankene gjør kredittvurderingen og utbetaler nye lån under ordningen. Bedrifter som trenger kreditt skal kontakte sin bank direkte. GIEKs rolle er å administrere ordningen for Staten, og behandle fremtidige krav under garantiene.

1
Publisert:

Havfarm på veg til Norge - garantier fra GIEK bidrar til å realisere pionerarbeid i havbruk

Med Havfarmen fra Nordlaks tar havbruksnæringen nye skritt mot oppdrett i mer eksponerte havområder. Større avstander mellom anleggene, tøffere vær, mer havstrøm og nye tekniske løsninger skal bidra til å redusere fotavtrykket fra produksjon av laks og gi bedre fiskevelferd. Havfarmen bygges ved hjelp av garantier fra GIEK på 375 millioner kroner.

Referanser

1
Pionerarbeid i havbruk realiseres med GIEK-bistand

Med Havfarmen fra Nordlaks tar havbruksnæringen nye skritt mot oppdrett i mer eksponerte havområder. Større avstander mellom anleggene, tøffere vær, mer havstrøm og nye tekniske løsninger skal bidra til å redusere fotavtrykket fra produksjon av laks og gi bedre fiskevelferd. Havfarmen bygges ved hjelp av garantier fra GIEK på 375 millioner kroner.

1
Scatec Solar bygger i Ukraina med GIEK-garantier

Ukraina satser på norsk solkraft for å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat garanterer for 145 millioner kroner av finansieringen til et nytt solkraftverk på 54 MW sør for hovedstaden Kiev. Totalt har GIEK stilt en milliard kroner i garantier for en rekke solprosjekter i Ukraina i 2019.

1
Miljøvennlige bøyelastere sikrer finansiering av innovativ ny VOC-teknologi utviklet i Norge

Teekay Offshore har sikret langtidsfinansiering fra den norske stat for fire nye bøyelastere under bygging på Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea. Bøyelasterne er utstyrt med ny, innovativ teknologi som reduserer utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC). Teknologien er utviklet av den maritime leverandøren Wärtsilä, i samarbeid med Teekay.

1
Ulstein verft leverer verdens største plug-in hybridferge til Color Line

GIEK har bidratt til finansieringen av «Color Hybrid», årets «Ship of the year» på NorShipping 2019. Skipet som leveres fra norske Ulstein verft i juli viser frem noe det aller beste fra norsk maritim industri - 70 % av leveransene til nybygget kommer fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge.

1
Aker BioMarine og VARD lanserer spesialbygd krillfartøy

GIEK har vært sentral i finansieringen av det spesialbygde krillfartøyet «Antartic Endurance», som inneholder omfattende norsk eksport for et norsk verft og flere titalls leverandører.