Nyheter

1
Publisert:

Administrerende direktør søkes til sammenslått GIEK og Eksportkreditt

GIEK og Eksportkreditt slås sammen for å videreutvikle Norges fremste kompetansemiljø innen eksportfinansiering. Til å lede den nye etaten søkes Administrerende direktør. Formålet med sammenslåingen er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet samt skape et mer effektivt eksportfinansieringssystem. 

1
Publisert:

GIEK-garanti viktig for finansieringen av produksjonsutstyr til nødhjelpsmat

Med kunder som Leger Uten Grenser, Røde Kors, FNs matvareprogram og UNICEF, har det norske selskapet GC Rieber Compact posisjonert seg som en ledende aktør innen nødhjelpsmat siden oppstarten i 1948. Selskapet har et datterselskap Sør-Afrika som produserer terapeutisk ernæringsrik mat til akutt underernærte barn. For andre gang stiller GIEK lånegarantier som bidrar til finansiering av produksjonsutstyr ved fabrikken til GC Rieber Compact i Sør-Afrika.

1
Publisert:

Fra Innlandet til utlandet – med GIEK som garantist

Norsk eksportindustri forbindes gjerne med olje, gass, fisk og skipsbygging. Men i Innlandet viser flere bedrifter at Norge også lykkes med eksport fra helt andre industrier. GIEK stiller opp med en ny type garanti for å virkeliggjøre industrieventyrene.

Referanser

1
Vinner milliardkontrakter i havvind med GIEKs hjelp

Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, og norske bedrifter satser for fullt og vinner kontrakter til havs. Aibel leverer transformatorplattformer i tysk og britisk farvann, Fred. Olsen Windcarrier installerer vindturbiner utenfor Taiwan, og Nexans Norway leverer og legger høyspent transmisjonskabler utenfor Skottland. Et viktig bidrag til suksessen er norske GIEKs milliardgarantier til leverandører og til kundene deres.

1
Slik fikset legemiddelprodusenten finansiering

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.

1
Pionerarbeid i havbruk realiseres med GIEK-bistand

Med Havfarmen fra Nordlaks tar havbruksnæringen nye skritt mot oppdrett i mer eksponerte havområder. Større avstander mellom anleggene, tøffere vær, mer havstrøm og nye tekniske løsninger skal bidra til å redusere fotavtrykket fra produksjon av laks og gi bedre fiskevelferd. Havfarmen bygges ved hjelp av garantier fra GIEK på 375 millioner kroner.

1
Utvider kapasiteten til SalMar - bidrar til arbeidsplasser på Senja

SalMar investerer i nytt lakseslakteri og utvider sitt settefiskanlegg på Senja i Nord-Norge. Anleggene vil gi en økning av produksjonen til eksport og rundt 100 nye lokale arbeidsplasser. GIEKs bidrag til realiseringen av anlegget er en Internasjonaliseringsgaranti på 500 millioner kroner.

1
Scatec Solar bygger i Ukraina med GIEK-garantier

Ukraina satser på norsk solkraft for å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat garanterer for 145 millioner kroner av finansieringen til et nytt solkraftverk på 54 MW sør for hovedstaden Kiev. Totalt har GIEK stilt en milliard kroner i garantier for en rekke solprosjekter i Ukraina i 2019.

1
Miljøvennlige bøyelastere sikrer finansiering av innovativ ny VOC-teknologi utviklet i Norge

Teekay Offshore har sikret langtidsfinansiering fra den norske stat for fire nye bøyelastere under bygging på Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea. Bøyelasterne er utstyrt med ny, innovativ teknologi som reduserer utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC). Teknologien er utviklet av den maritime leverandøren Wärtsilä, i samarbeid med Teekay.