Tallene ser ikke riktig ut, hva kan være problemet?

Noen ganger kan du ha gjort valg ved å klikke på elementer i rapporten. Se på linjen øverst, om det er noen valg der, og slett eventuelt disse.