Må jeg levere separat søknad til Eksportkreditt Norge AS?

Eksportkreditt Norge (EK) gir lån til kjøpere av norsk eksport, ikke til eksportørene.

Før kjøperen kan få lån, må man skaffe en lånegarantist for hele lånet. Ofte vil GIEK og en bank sammen garantere for lånet fra EK. GIEK gjør en full kredittvurdering av kjøperen og transaksjonen.

Hvilket søknadsskjema skal man bruke? det avhenger av bransje, kontraktsbeløp, og hva man søker om:

Fastlandsnæringer - alle landbaserte næringer inkludert landbasert fiskeoppdrett:   

Maritime finansieringer  - skipsfart, offshore og annen maritim eksport inkl. nybygg, oppgradering og ombygging av skip, uansett beløp:

  • Garanti
  • Lån
    • Kjøperen eller eksportøren kontakter EK. 

Kontakt oss hvis dette er uklart.