Koster det noe å søke?

Det koster ingen ting å sende inn søknad, eller å motta eventuelt tilbud om garanti.

Dersom GIEK gir et tilbud om garanti som kunden aksepterer, må kunden (eksportør, kjøper eller bank) betale premie og eventuelle andre kostnader til GIEK.