Kan jeg gjenbruke en tidligere innsendt søknad?

Hver søknad må fylles inn fra start. Vi jobber med å få på plass en innlogging på lengre sikt.