Jeg ønsker å se informasjon om spesifikke næringsgrupper

Det er en ferdig definert figur for næringsgrupper. Klikk på denne og velg deg den eller de næringsgruppene du ønsker å se nærmere på. Når du har valgt en næringsgruppe vil dataene i rapporten reflektere ditt valg. Slett valget ditt igjen på linjen øverst i rapporten.