Hvordan signeres søknaden? Må jeg ha Bank-ID?

Alle søknader går digitalt til GIEK når de er ferdig fylt ut. Det skjer enten de er signert eller ikke. Men GIEK må ha gyldig signatur for å starte saksbehandlingen.

SIgnaturen kan du påføre på følgende måter:

1) Digitalt med Bank-ID eller bank-ID på mobil (obs! ikke fra Skandiabanken). Dette gjør du samtidig som du sender inn søknaden, på samme måte som du gjør i nettbanken din.

Eller:

2) Skrive ut kopi av din søknad (som du får automatisk på e-post etter innsendingen), signere denne, skanne og sende inn pr. e-post.