Hvor mye informasjon bør jeg skrive inn?

Mengden informasjon vi krever varierer. De fleste felt er kun navn, datoer og beløp. Andre tillater at du skriver lengre tekster. Jo mer du oppgir, desto raskere blir vår saksbehandling.

Tips: Dra i nedre høyre hjørne på store tekstfelt (Google Chrome), så får du mer plass å skrive på.