Når flere eksportør har undertegnet den samme kontrakten med en felles kjøper, skal hver eksportør fylle ut hver sitt søknadsskjema til GIEK.