Hvem skal søke hvis flere eksportører har inngått kontrakten sammen?

Når flere eksportør har undertegnet den samme kontrakten med en felles kjøper, skal hver eksportør fylle ut hver sitt søknadsskjema til GIEK.