Hvem skal fylle ut søknadsskjemaet?

Søknaden kan sendes inn av:

  • Ledere eller ansatte i bedriften eller banken som søker.
  • Norske og utenlandske statsborgere. Digital signatur er imidlertid mulig kun for norske og noen europeiske statsborgere med Bank-ID.
  • Søknad om långivergaranti består av to forskjellige skjemaer som må fylles ut av eksportør og kjøper (eller deres representant) hver for seg. Alle andre garantier har kun ett søknadsskjema som fylles ut av eksportør, kjøper eller bank.

Merk at GIEK på et senere tidspunkt vil be om eksportørerklæring signert av bedriftens ledelse, før eventuell utstedelse av garanti.