Får jeg kopi av søknaden?

Ja, du vil motta en kopi av søknaden på e-post med en bekreftelse på at den er mottatt.

Søkere som ikke signerer med Bank-ID (f.eks. utelandske kjøpere og banker som søker) må skrive ut kopien de mottar på e-post, signere denne, skanne og sende inn til GIEK.