Er det trygt å søke online?

Ja. Opplysningene er beskyttet og slettes fra ekstern server umiddelbart etter at de er mottatt i GIEKs arkiv. GIEK har taushetsplikt. 

Har du spesielt sensitive opplysninger eller vedlegg, kontakt oss før du fyller ut søknaden.