Er det lov å ettersende informasjon?

GIEK trenger komplette opplysninger for å kunne kredittvurdere kunden. Spesielt opplysninger om kontrakten, finansieringen samt partenes leverings- og gjeldsbetjeningsevne er helt nødvendige. Noen felt er obligatoriske for å kunne sende inn søknaden. Andre er lov å ettersende, men merk at vår saksbehandling ikke starter, eller stopper opp, hvis vi mangler vesentlige opplysninger.