Dokumentasjonskrav ved anmodning om utbetaling under lånegarantiordningen

Det er utarbeidet en veileder for dokumentasjonskravene til forskriften. Lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger Finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av Finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil Finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Denne veilederen er ment som bistand til Finansforetakene i dette arbeidet.

Last ned veileder for dokumentasjonskrav