Dokumentasjonskrav ved anmodning om utbetaling under lånegarantiordningen

GIEK har satt opp en liste over krav til dokumentasjon. Det skal leveres en fil per anmodning om utbetaling. Filen skal inneholde en signert forside, som bl.a. beskriver årsak til krav, låneID og kontaktperson i finansforetaket, dokumentasjonspakke og en tredjepartsvurdering (internrevisor/eksternrevisor) av at dokumentasjonen er komplett, i henhold til GIEKs krav til dokumentasjon.

Lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av Finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil Finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. 

Last ned veileder for dokumentasjonskrav