Ofte stilte spørsmål til søknadsskjemaene

Har du tekniske eller praktiske knyttet til søknadsprosessen? send e-post til post@giek.no eller ring tlf 22 87 62 00.

Det koster ingen ting å sende inn søknad, eller å motta eventuelt tilbud om garanti.

Dersom GIEK gir et tilbud om garanti som kunden aksepterer, må kunden (eksportør, kjøper eller bank) betale premie og eventuelle andre kostnader til GIEK.

Tiden varierer mellom garantitypene, fra ca. 10 minutter inntil en time. Vi anbefaler å ha nødvendige vedlegg lett tilgjengelige på din maskin, og laste disse opp før du sender inn.

Ja, du vil få en lenke for å få tilgang til ditt søknadsskjema. Lenken vil være gyldig i 5 uker, og du kan videresende den til andre for videre utfylling.

De fleste filformater er tillatt: PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, ODT, PNG, RTF, GIF, HTML, XML, TXT, TIF/TIFF, JPG/JPEG og SOSI.

GIEK trenger komplette opplysninger for å kunne kredittvurdere kunden. Spesielt opplysninger om kontrakten, finansieringen samt partenes leverings- og gjeldsbetjeningsevne er helt nødvendige. Noen felt er obligatoriske for å kunne sende inn søknaden. Andre er lov å ettersende, men merk at vår saksbehandling ikke starter, eller stopper opp, hvis vi mangler vesentlige opplysninger.

Ja. Opplysningene er beskyttet og slettes fra ekstern server umiddelbart etter at de er mottatt i GIEKs arkiv. GIEK har taushetsplikt. 

Har du spesielt sensitive opplysninger eller vedlegg, kontakt oss før du fyller ut søknaden.

Ja, du vil motta en kopi av søknaden på e-post med en bekreftelse på at den er mottatt.

Søkere som ikke signerer med Bank-ID (f.eks. utelandske kjøpere og banker som søker) må skrive ut kopien de mottar på e-post, signere denne, skanne og sende inn til GIEK.

Søker du for første gang?

Finn frem den aktuelle garantien her. Nederst på siden fins en boks med en liste over alle opplysninger og vedlegg som du vil trenge.

Også underveis i utfyllingen vil du finne hjelpetekster for enkelte spørsmål. Disse er skrevet i grått i tekstfeltet, eller ved å klikke på spørsmålstegnet til høyre.

Gi oss beskjed om noe fortsatt er uklart.

Hver søknad må fylles inn fra start. Vi jobber med å få på plass en innlogging på lengre sikt.

Eksportkreditt Norge (EK) gir lån til kjøpere av norsk eksport, ikke til eksportørene.

Før kjøperen kan få lån, må man skaffe en lånegarantist for hele lånet. Ofte vil GIEK og en bank sammen garantere for lånet fra EK. GIEK gjør en full kredittvurdering av kjøperen og transaksjonen.

Hvilket søknadsskjema skal man bruke? det avhenger av bransje, kontraktsbeløp, og hva man søker om:

Fastlandsnæringer - alle landbaserte næringer inkludert landbasert fiskeoppdrett:   

Maritime finansieringer  - skipsfart, offshore og annen maritim eksport inkl. nybygg, oppgradering og ombygging av skip, uansett beløp:

  • Garanti
  • Lån
    • Kjøperen eller eksportøren kontakter EK. 

Kontakt oss hvis dette er uklart. 

Har du tastet inn org.nummeret sammenhengende, uten mellomrom?

I så fall kan du ha en gammel nettleser. Vi anbefaler Google Chrome.

Når flere eksportør har undertegnet den samme kontrakten med en felles kjøper, skal hver eksportør fylle ut hver sitt søknadsskjema til GIEK.

Mengden informasjon vi krever varierer. De fleste felt er kun navn, datoer og beløp. Andre tillater at du skriver lengre tekster. Jo mer du oppgir, desto raskere blir vår saksbehandling.

Tips: Dra i nedre høyre hjørne på store tekstfelt (Google Chrome), så får du mer plass å skrive på.

Søknaden kan sendes inn av:

  • Ledere eller ansatte i bedriften eller banken som søker.
  • Norske og utenlandske statsborgere. Digital signatur er imidlertid mulig kun for norske og noen europeiske statsborgere med Bank-ID.
  • Søknad om långivergaranti består av to forskjellige skjemaer som må fylles ut av eksportør og kjøper (eller deres representant) hver for seg. Alle andre garantier har kun ett søknadsskjema som fylles ut av eksportør, kjøper eller bank.

Merk at GIEK på et senere tidspunkt vil be om eksportørerklæring signert av bedriftens ledelse, før eventuell utstedelse av garanti.