Kredittforsikring med førleveringsdekning

Sikrer selger mot tap ved kortsiktig kredittsalg (under 2 års kredittid). Polisen kan dekke alt salg eller man kan plukke ut enkelte kjøpere. Både politisk og kommersiell risiko dekkes. Forsikringsdekningen starter allerede i det en ordre er bekreftet og gjelder helt til betaling finner sted. Kan brukes som sikkerhet for banken ved finansiering.