Garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

1