Statsgarantier for helseindustrien

– Målet er økt eksport fra norsk legemiddelindustri

1