Den Demokratiske Republikken Kongo

Den Demokratiske Republikken Kongo har en befolkning på 70,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,2 millioner km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 456, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 6,9%, og var på totalt USD 35,2 milliarder (nominelt).
Den Demokratiske Republikken Kongo ligger på 184. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Den Demokratiske Republikken Kongo på en 147. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Den Demokratiske Republikken Kongo i 2015 var på NOK 161 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Den Demokratiske Republikken Kongo til en verdi av NOK 16 millioner.
Short term guarantees
Sak-for-sak
Long term guarantees
Off cover
OECD country index
7
Ease of doing business
184

Risk calculator

Norwegian foreign trade with Den Demokratiske Republikken Kongo