En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter.

  • Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser.
  • Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden.
  • Byggelånsgarantien avsluttes når kjøper har betalt verftet eller produsenten ved levering av skipet eller installasjonen.

Hvem kan søke?

Produsenten (f.eks. verft), bank eller tilrettelegger kan søke.

Hva dekker garantien?

  • Garantien utstedes for finansiering av nybygg.
  • Eksport er ikke et krav, og kjøperen av skipet eller installasjonen kan derfor være norsk eller utenlandsk.
  • GIEK garanterer for inntil 50 prosent av byggelånet.
  • Kjøperen av skipet eller installasjonen må forskuddsbetale en avtalt andel av kjøpesummen i løpet av byggeperioden.
  • Langtidsfinansieringen av skipet må være sikret.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

Hva koster det?

For skipsfinansiering er prisingen markedsbasert. GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti, beregnet som en engangspremie, men mulig som p.a.-premie ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for Byggelånsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Byggelånsgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om byggelånsgaranti?

1

Jan Inge Roald

Senior kundeansvarlig / Teamleder