Byggelånsgaranti

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs gir GIEK risikoavlastning til banker, og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får bedre tilgang på byggelån.

En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter.

  • Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser.
  • Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden.
  • Byggelånsgarantien avsluttes når kjøper har betalt verftet eller produsenten ved levering av skipet eller installasjonen.
  • Byggelånsordningen ble i desember 2020 utvidet til å  inkludere forskuddsgarantier. Forskuddsgarantier innebærer at GIEK får mulighet til å gi en garanti til reder som sikrer at reder får tilbake forskuddet sitt dersom verftet ikke klarer å levere. Forskuddsgarantier og byggelånsgarantier vil kunne benyttes samtidig. 

Hvem kan søke?

Produsenten (f.eks. verft), bank eller tilrettelegger kan søke.

Når skal man søke?

Man skal søke i rimelig tid før fartøyet/prosjektet leveres.

Vilkår

  • Garantien utstedes for finansiering av nybygg.
  • Eksport er ikke et krav, og kjøperen av skipet eller installasjonen kan derfor være norsk eller utenlandsk.
  • GIEK garanterer for inntil 50 prosent av byggelånet.
  • Kjøperen av skipet eller installasjonen må forskuddsbetale en avtalt andel av kjøpesummen i løpet av byggeperioden.
  • Langtidsfinansieringen av skipet må være sikret.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

 

 

Hvordan fungerer garantien?

Hva koster det?

Premien fastsettes som en årlig (p.a.) premie:

  • GIEK vurderer kundens kredittverdighet, dvs. sannsynligheten for at kunden betaler, og bankens pris.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for Byggelånsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Byggelånsgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.