Bondgaranti kan stilles der en norsk bedrift blir bedt om å stille bankgaranti til sine utelandske kunder. Bankgarantien kan dekke selve leveransen, forskuddsbetalingen eller andre risikoer som kjøperen tar. 

Hvem kan søke?

Eksportørens bank sender søknad om risikoavlastning hos GIEK. I tilfeller hvor eksportøren har et løpende behov for slike garantier, kan banken søke om en rammeavtale hos GIEK. 

Hva dekker garantien?

GIEK garanterer for bank eller annen finansinstitusjon. GIEKs garanti dekker normalt inntil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko. For bondsstillelser inntil 10 millioner kroner kan GIEK vurdere å avdekke opptil 70 prosent.

Følgende bondgarantier kan utstedes:

  • Anbudsgaranti.
  • Forskuddsgaranti.
  • Fullførelsesgaranti.
  • Reklamasjonsgaranti.
  • Urettmessig trekk: GIEK kan også søkes om å dekke tap knyttet til at garantimottaker trekker på en bondgaranti uten at eksportøren har misligholdt sine forpliktelser under eksportavtalen.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

Utvide banklinjer

Uberettiget trekk

Hva koster det?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie og på like vilkår.

Det kreves ekstra garantipremie for dekking av urettmessig trekk på bondgaranti.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for bondgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Bondgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om bondgaranti?

1

Bodil Sannes-Vardenær

Kundeansvarlig