1

Settefisk, arbeidsbåt, havfarm eller prosessanlegg – GIEK garanterer

Trenger du en enorm havfarm med plass til 10.000 tonn laks? Eller en liten arbeidsbåt til vask av nøter? Uansett behov kan statlige GIEK gjøre norske banker enda bedre til å støtte eksportrettede investeringer i fiskeri- og havbruksnæringen.

Foto av merder med arbeidsbåter: Istock

Den er et imponerende skue, havfarmen «Jostein Albert» som i disse dager ankrer opp sørvest for Hadseløya i Vesterålen. 1 milliard kroner har oppdrettsanlegget kostet. Det skal kunne tåle 10 meter høye bølger og operere i langt mer utsatte havområder enn næringen hittil har kunnet bruke.

Havfarmen «Jostein Albert» fra Nordlaks er et av mange eksempler på store teknologiprosjekter i havbruksnæringen som skjer i samarbeid med leverandører som tidligere konsentrerte seg om offshore-industrien. Foto: Nordlaks

Også for fisken selv, og miljøet, er havfarmen et stort fremskritt. Mer havstrømmer utaskjærs gir bedre fiskevelferd, og fotavtrykket blir mindre langt til havs der strøm- og vindforholdene er hardere.

Den 385 meter lange konstruksjonen er finansiert ved hjelp av garantier fra GIEK. Bankens finansieringstilbud ble enda bedre da GIEK ble med på laget, og 375 millioner kroner i GIEK-garantier gjør at eier Nordlaks har hatt rom for å ta ut ytterligere potensiale i prosjektet – med to nye gass-hybride brønnbåter, modernisering og utvidelse av slakteri, og det som blir blant Norges største smoltanlegg. 

Investeringen bidrar til ytterligere verdiskapning i Nord-Norge gjennom økte eksportinntekter, nye arbeidsplasser i regionen og nye samarbeid.

Utvikler næringen sammen med leverandørene

Havfarmen «Jostein Albert» er et av mange eksempler på store teknologiprosjekter i havbruksnæringen som skjer i samarbeid med leverandører som tidligere konsentrerte seg om offshore-industrien.

GIEK kan sammen med bankene bidra i finansieringen av eksportrelaterte investeringer både hos oppdrettere og hos leverandørindustrien, som spiller en nøkkelrolle i utviklingen av ny produksjonsteknologi og bærekraftig fiskefôr. 

Havfarm-prosjektet og ordningen med utviklingstillatelser er med på å skape ny aktivitet i havbruksnæringen. Næringen gjør også omfattende investeringer knyttet til produksjon på land, som produksjonsanlegg for mat- og settefisk, slakte- og bearbeidingsanlegg samt anlegg som kan utnytte fiskeavfall til annen type produksjon.

Den samme utviklingen hos leverandørene ser man også innen havvind, som også er et satsningsområde for GIEK der man hittil har gitt garantier for 4,2 milliarder kroner.

For hele verdikjeden

Mens «Jostein Albert» er i ferd med å ankre opp utenfor Hadseløya, nyter man også godt av GIEKs garantier noen hundre kilometer lenger sør i Nærøysund ved Rørvik, om enn i mindre målestokk.
 
Nærøysund Aquaservice fikk, som den første underleverandøren til en eksportør, garantier fra GIEK i 2018 for å investere i to arbeidsbåter som brukes til vask av nøter samt ankring og slep.
 
– Vi ønsker å bidra til at mer kapital blir tilgjengelig fra bankene til investeringer og vekst i hele verdikjeden innen fiskeri og havbruk. Vi har sett økt bruk av tjenestene våre fra bedrifter og banker i havbruksnæringen de siste årene, og har nå kunder fra hele verdikjeden, sier Wenche Nistad Foto: Istock

 

Garantiene fra GIEK var av avgjørende betydning for finansieringen Nærøysund Aquaservice fikk fra Sparebank 1 SMN. Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice betegner garantiordningen til GIEK som en «kjempeordning», som blant annet ga bedre betingelser for lånet og enklere krav til egenkapital.
 
– Ordningen gjør det lettere å gjennomføre prosjekter, slår han fast.

 

Mer kapital for små og mellomstore leverandører 

GIEK låner ikke ut penger selv, men stiller garantier slik at bankene reduserer sin egen risiko og dermed kan låne ut mer, forteller GIEK-sjef Wenche Nistad. 
 
– Vi ønsker å bidra til at mer kapital blir tilgjengelig fra bankene til investeringer og vekst i hele verdikjeden innen fiskeri og havbruk. Vi har sett økt bruk av tjenestene våre fra bedrifter og banker i havbruksnæringen de siste årene, og har nå kunder fra hele verdikjeden, sier Nistad. 
 
GIEKs tilbud er ikke bare for de store oppdretterne, verftene eller rederne, men også for de små og mellomstore leverandørene. Målet er å gjøre hele næringen robust og enda mer konkurransedyktig. 
– Bruk oss, er den klare oppfordringen fra GIEK-sjef Wenche Nistad til havbruksnæringen.

 

Les også:

Legemiddelprodusenten Curida sikret arbeids- og investeringskapitalen de trengte for å levere på sine nye eksportkontrakter.

- Uten risikodekning fra GIEK hadde ikke verdens første hybridbrønnbåter blitt bygget i Norge

Norsk leverandør fikk finansiering for å lease ut notvaskere i Chile