Krav til antikorrupsjon

GIEKs arbeid med antikorrupsjon kan deles inn i to hovedkategorier. Den ene omfatter hvordan vi som GIEKs ansatte skal opptre overfor kunder og forretningspartnere, og den andre går ut på vårt arbeid med å bekjempe korrupsjon i transaksjoner og prosjekter GIEK er involvert i.