Bærekraft-policy

GIEKs mål er å integrere miljø- og menneskerettigheter i våre risikovurderinger. Vårt mål er å være en rådgivende partner som forenkler styring av risiko og potensielle negative virkninger for å redusere operasjonelle og økonomiske faktorer samt omdømmerisiko knyttet til konkrete prosjekter.

GIEKs policy for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer. GIEKs due diligence politikk innenfor miljø- og menneskerettigheter bygger på gjennomføringen av OECDs «Common Approaches (2016)» og operasjonalisering av FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter er tilgjengelig her.

GIEK vil vurdere dokumentasjonen fra kunden, samt gjøre en egen vurdering av potensielle risikoer og negative konsekvenser knyttet til den aktuelle transaksjonen. Vår vurdering av prosjektene er basert på gjeldende lokale lover og forskrifter, og relevante internasjonale standarder. De viktigste er den internasjonale finans Corporation (IFC) Performance Standards og Core ILO Labour standarder.

Kundene bør være oppmerksom på den risikoen mulige brudd på miljø, sosiale og menneskerettigheter kan få i egen virksomhet. Det er ventet at de har gjennomført sin egen due diligence for å identifisere potensielle risikoer og konsekvenser, og har dokumentert hvordan de jobber for å forebygge og unngå dette.

For industri, landbaserte prosjekter og faste offshoreprosjekter er en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Handlingsplan (ESAP) ofte nødvendig.

For maritime prosjekter, kreves evalueringer både for konstruksjon og skrogverft for skip. Det kreves også evalueringer som omhandler arbeidskraft, arbeidsforhold, helse og sikkerhet.