Antikorrupsjon internt

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Ved å være en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med antikorrupsjon som en del av vårt overordnede samfunnsansvar.

GIEK er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide for å redusere risiko for at korrupsjon og bestikkelser forekommer i GIEK, eller i prosjekter GIEK er involvert i.

Kundenes og samarbeidspartnernes tillit til GIEK er grunnleggende for at de skal respektere våre avgjørelser.

Det er ikke nok å treffe riktige valg, våre omgivelser må også kunne se at vi treffer de riktige valgene.

Saklighet og likebehandling gjelder som generell norm innenfor statlig forvaltning

GIEKs medarbeidere skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger.

GIEKs medarbeidere må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke våre tjenestehandlinger.

Alle GIEKs medarbeidere skal lese, forstå og følge GIEKs policy for antikorrupsjonsabeid, og rapportere avvik i henhold til rutiner for håndtering av uønskede hendelser og/eller varsling.