A- og B-prosjekter

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering, og som faller innunder OECDs Common Approaches. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. Vi ber om at innsigelser eller klager sendes til: stakeholder.feedback@giek.no

 

Prosjekter under vurdering

Publisert 9. september 2020

Kategori B

Dogger Bank A og B

GIEK vil delta i finansieringen av Dogger Bank A og B (skiftet navn fra Creyke Beck A og B i 2020) havvindkraftprosjekter. Kapasiteten på 1.2 GW for hver av prosjektene representere et viktig bidrag til fornybar produksjon av energi i UK. Miljøvurderingen er felles for begge prosjektene.

Dogger Bank A: Område er 515km² og 131km fra land ved nærmeste punkt

Dogger Bank B: Område er 599km² og 131km fra land ved nærmeste punkt

GIEK deltar i finansieringen på bakgrunn av norske leveranser til prosjektet.

Det er få miljøsensitive områder og ingen “critical habitats” som blir berørt. Dokumentasjons- og informasjonskrav i UK for denne type prosjekt er omfattende med bl.a. en “Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP)” prosess som inkluderer baseline miljø studier, input fra NGOs, tiltaks og oppfølgingsplaner, rapportering, social impact, kvalitetssystemer, krav til sikkerhet, og til slutt avvikling (decomissioning). Strømkablingen på land er ca. 30 km lang og gravet ned.

Prosjektet er stort, men påvirkning på miljø og samfunnet er begrenset og reversibelt.

I henhold til OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence er dette prosjektet kategorisert som kategori B.

Environmental Impact Assessment og andre dokumenter er tilgjengeliggjort:

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/yorkshire-and-the-humber/dogger-bank-creyke-beck/;  og https://doggerbank.com/

Publisert 20 november 2019

Kategori : A

GIEK vil delta i finansieringen av Changfang Xidao havvindkraftprosjekt 11- 25 km utenfor vestkysten av Taiwan. Prosjektet vil bidra med en kapasitet på ca 600 MW og vil representere et viktig bidrag til fornybar produksjon av energi i Taiwan.

GIEK deltar i finansieringen på bakgrunn av norske leveranser til prosjektet. «Copenhagen Infrastructure Partner Fond» står som utvikler av prosjektet.

I henhold til OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence er dette prosjektet kategorisert som kategori A.

Environmental and Social Impact Assessment (EISA) er etablert og tilgjengeliggjort:

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060631A&srctype=0

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060581A&srctype=0

GIEK gjennomfører for tiden sammen med andre lands eksportkreditt institusjoner en vurdering av prosjektet mot relevante lover og forskrifter samt evaluering av prosjektet mot OECD Common Approaches på miljø – og sosial due diligence.based upon Norwegian deliveries to the project. «Copenhagen Infrastructure Partners» står som utvikler av prosjektet.

 

Prosjekter med utstedt garanti

1. NACAOME II Agua Fria solkraftprosjekt, Honduras (A)

2. 25 MW gasskraftverk, Myanmar (B)

3. Belwind II, offshore vindpark Belgia (A)

4. Abul Khair Group - kraftverk basert på gass, Bangladesh (B)

5. LignoTech Florida (category B):