A- og B-prosjekter

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering, og som faller innunder OECDs Common Approaches. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. Vi ber om at innsigelser eller klager sendes til: stakeholder.feedback@giek.no

 

Prosjekter under vurdering

Publisert 20 november 2019

Kategori : A

GIEK vil delta i finansieringen av Changfang Xidao havvindkraftprosjekt 11- 25 km utenfor vestkysten av Taiwan. Prosjektet vil bidra med en kapasitet på ca 600 MW og vil representere et viktig bidrag til fornybar produksjon av energi i Taiwan.

GIEK deltar i finansieringen på bakgrunn av norske leveranser til prosjektet. «Copenhagen Infrastructure Partner Fond» står som utvikler av prosjektet.

I henhold til OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence er dette prosjektet kategorisert som kategori A.

Environmental and Social Impact Assessment (EISA) er etablert og tilgjengeliggjort:

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060631A&srctype=0

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060581A&srctype=0

GIEK gjennomfører for tiden sammen med andre lands eksportkreditt institusjoner en vurdering av prosjektet mot relevante lover og forskrifter samt evaluering av prosjektet mot OECD Common Approaches på miljø – og sosial due diligence.

English version

Category : A

GIEK intends to participate in the financing of the Changfang Xidao offshore wind project aboout 11- 25 km west of Taiwan. The project will add a capacity of about 600 MW and will represent an important contribution to renewable energy production in Taiwan.

GIEK participates in the financing based upon Norwegian deliveries to the project. «Copenhagen Infrastructure Partners» står som utvikler av prosjektet.

According to OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence the project is categorised as category A.

Environmental and Social Impact Assessment (EISA) (local) is available here:

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060631A&srctype=0

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060581A&srctype=0

 

GIEK is carrying out, together with other countries export credit agencies, environmental and social due diligence against relevant laws, the IFC Performance Standards and OECD Common Approaches

 

Prosjekter med utstedt garanti

1. NACAOME II Agua Fria solkraftprosjekt, Honduras (A)

2. 25 MW gasskraftverk, Myanmar (B)

3. Belwind II, offshore vindpark Belgia (A)

4. Abul Khair Group - kraftverk basert på gass, Bangladesh (B)

5. LignoTech Florida (category B):