SEMINAR: Offentlige finansieringsløsninger: Hvordan styrke den norske havbruksklyngen?

20 august
Aqua-Nor, Trondheim
15:00 - 17:00

Staten kan tilby både støtte og finansieringsløsninger for å støtte innovasjon, bidra til vekst i hele verdikjeden, åpne dører i internasjonale markeder og stimulere til økt eksport. Men hvor godt er de tilpasset den norske oppdrettsnæringen? Hvordan kan det statlige støtteapparatet samarbeide med næringen for videre vekst og styrking av oppdrettsklyngen i Norge? Hvordan kan vi sammen tette det norske eksportgapet?

Vi har gleden av å invitere til erfaringsutveksling og debatt med sentrale aktører i oppdrettsnæringen, samt kort presentasjon av hvilke løsninger som finnes for norske bedrifter.

Møt Trond Williksen, med lang erfaring fra næringen, Thorvald Tande i Norsk Fiskerinæring, Trude Olafsen i Sjømat Norge, Kristian Henriksen fra NCE Aquatech Cluster og representanter fra små og store aktører i næringen. I tillegg får du anledning til å snakke med representanter fra de fem arrangørene: Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, Enova, Eksportkreditt Norge og GIEK.

Endelig program kommer på plass i løpet av sommeren.

Tidspunkt:
20. august 2019, Kl 15-17

Sted:
Aqua-Nor 2019, Trondheim Spektrum, Trondheim
Møterom «Backstage».

Påmelding: send navn, firmanavn, stillingstittel, epost og mobilnr til Vilde Grønn Larsen, vla@giek.no

Om Aqua-Nor
Aqua-Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Del dette