Buyer credit guarantee [English, United Kingdom]

Kjære [exporter_email], [buyer_name] har startet søknadsprosessen for en långivergaranti fra GIEK. For å fullføre søknadsprosesssen, vennligst fyll ut eksportørens søknad. Lær mer om GIEK og våre garantier på www.giek.no. Vennlig hilsen, Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)